Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2018

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2018

15.11.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2018.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 128 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 61 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat opioidiriippuvuuden hoitoon käytettävä yhdistelmä buprenorfiini ja naloksoni, silmätautilääkeyhdistelmä travoprosti ja timololi sekä aineenvaihduntasairauden lääke nitisinoni.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 67 valmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautilääke natriumglyserolifosfaatti, syyhylääke permetriini, sukupuolihormoniyhdistelmävalmiste follitropiini ja lutropiini, ripulilääke saccharomyces boulardii sekä syöpälääkkeet apremilasti, dabrafenibi ja kritsotinibi

Luettelosta on poistunut 60 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5191 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 596 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (110 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääke ketiapiini (68 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), kipulääke oksikodoni (58 kpl), psykoosilääke risperidoni (58 kpl), erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (49 kpl) sekä syöpälääke temotsolomidi (48 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 58 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8889

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi