Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2016

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2016

16.11.2015

Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2016.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 118 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 79 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on paikallisesti käytettävä sienitautilääke tiokonatsoli.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 39 valmistetta. Uusina valmisteina ovat ruuansulatuskanavan toiminnallisten häiriöiden lääke butyyliskopolamiini, veritautien lääkkeet fytomenadioni ja alanyyliglutamiini, ihotautilääke beetametasoni ja antibiootit, jälkiehkäisyvalmiste ulipristaali, syöpälääke melfalaani, yskänlääke erdosteiini sekä kortikosteroidin ja mikrobilääkkeen yhdistelmävalmiste flumetasoni ja kliokinoli.

Luettelosta on poistunut 81 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3912 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 455 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (106 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (81 kpl), psykoosilääke ketiapiini (69 kpl), analgeetti oksikodoni (65 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (63 kpl) ja aripipratsoli (59 kpl), dementialääke rivastigmiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) ja hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8070.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet