Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2013

13.11.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2013. Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 76 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 64 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat dipyridamoli-asetyylisalisyylihappo-yhdistelmävalmiste veren hyytymisen estoon ja proguaniili-atovakoni-yhdistelmälääke malariaan.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 12 valmistetta. Uusina valmisteina ovat virtsaelin sairauksien lääke solifenasiini ja hormonilääke ganireliksi.

Luettelosta on poistunut 122 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3910 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 360 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (168 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (84 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (81 kpl) ja risperidoni (75 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (73 kpl), dementialääke rivastigmiini (68 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (65 kpl) sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääke valsartaani (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7869.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja, p. 02 9522 3300

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 02 9522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 02 9522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 02 9522 3368

Heidi Hitonen, myyntilupakoordinaattori, p.02 9522 3329

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.