Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2012

15.11.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2012

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2012.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 203 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 191 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyvät vitamiinivalmiste alfakalsidoli, sydän- ja verisuonisairauksien yhdistelmävalmiste olmesartaanimedoksomiili, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi, syöpälääke everolimuusi sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet flupentiksoli ja atomoksetiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 12 valmistetta. Uusina valmisteina ovat veritautilääkkeet alteplaasi ja darbepoetiinialfa, immuunivasteen muuntaja interferonibeeta-1 sekä hengityselinten sairauslääke tiotropiumbromidi.

Luettelosta on poistunut 119 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3988 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 354 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (180 kpl) ja risperidoni (93 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (92 kpl), dementialääke rivastigmiini (83 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (76 kpl), psykoosilääke ketiapiini (72 kpl) sekä kolesterolilääkkeet atorvastatiini (72 kpl) ja simvastatiini (64 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 51 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7863.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu