Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2008

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2008

26.11.2007

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2008

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2008.Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 311 lääkevalmistetta.

Rinnakkaisvalmisteiden takia luetteloon on lisätty 88 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy verenpainelääke aliskireeni ja glaukoomalääke brimonidiini sekä osteoporoosin hoitoon tarkoitettu alendronaatti ja kolekalsiferoliyhdistelmä.Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon on lisätty 68 valmistetta. Niistä uusia vaikuttavia aineita ovat natriumpikosulfaatti, pankreatiini, klopidogreeli, betaksololi, valsartaani ja diureettiyhdistelmä, kandesartaani ja diureettiyhdistelmä, mikonatsoli, menotropiini, vinorelbiini, almotriptaani, topiramaatti ja mometasoni.

Lääkelain (395/87) 57 c §:n 2-kohdassa asetettujen edellytyksien rauettua risperidoni tulee luetteloon. Kyseisiä lääkevalmisteita on 155 kappaletta.

Estradiolivalmisteet on jaettu kahdeksi ryhmäksi suolamuodon mukaan, estradiolihemihydraatiksi ja estradiolivaleraatiksi.

Luettelosta on poistunut 131 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3537 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 322 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (311 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (163 kpl), antipsykootti risperidoni (155 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (90 kpl), mikrobilääke klaritromysiini (79 kpl) sekä sydän- ja verenpainelääke karvediloli (78 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7401.Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja: 

Luettelon laatimisperiaatteet:   

Professori Pekka Kurki, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341 

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija, p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Omeprazol Stada 10 mg, 20 mg ja 40 mg enterokapseli, kova Stada Arzneimittel AG; poistettu 27.11.2007, pdf-tiedosto kts. sivu 2

Jaa tämä sivu