Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.3.2007 vahvistettu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.3.2007 vahvistettu

27.11.2006

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.3.2007 vahvistettu

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.-31.3.2007

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 143 lääkevalmistetta.

Uusista lääkevalmisteista rinnakkaisvalmisteita on 99 ja   uusia lääkemuotoja kaksi (2). Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon lisättiin 34 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy pahoinvointilääke granisetroni. Näitä valmisteita on kuusi (6).

Lääkelain (395/87) 57 c §:n 2-kohdassa asetettujen edellytyksien rauettua masennuslääke paroksetiinihydrokloridihemihydraatti palaa luetteloon. Kyseisiä lääkevalmisteita on kaksi (2) kappaletta.

Luettelosta on poistunut 60 valmistetta mm. myyntiluvan peruuntumisen takia.

Helmikuun 2006 alussa voimaan tulleen lääkelain muutoksen vuoksi (Lääkelaki 57 C §:n 1 ja 2 kohdat) luettelosta on poistettu lääkevalmisteet, joiden valmistukseen käytettyjä lääkeaineita suojaa voimassa oleva menetelmäpatentti tai lisäsuojatodistus sekä viidessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa voimassa oleva tuotepatentti. Lääkelaitos on poistanut luettelosta edellisen luettelon julkaisemisen jälkeen saatujen ilmoitusten perusteella seuraavat vaikuttavat aineet:

  • Rimonabantti (2 kpl)
  • Olmesartaanimedoksimiili (6 kpl)
  • Olmesartaanimedoksimiili ja hydroklooritiatsidi (4 kpl)

Lääkelain muutos ei vaikuta rinnakkaistuotujen ja rinnakkaisjaeltujen lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuteen.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3 311 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 275 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (268 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (192 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (113 kpl), sydän- ja verenpainelääke ramipriili (97 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (87 kpl) sekä mikrobilääke klaritromysiini (86 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 47 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7088.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteetLisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Professori Olavi Tokola, osastopäällikkö

p. (09) 4733 4227Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö. p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, lakimies, p. (09) 4733 4220Tietokantaan ladattava tiedosto:

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija

p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

 

Jaa tämä sivu