Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.03.2017

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.03.2017

17.11.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2017.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 813 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 76 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on kilpirauhashormoni levotyroksiininatrium.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 51 valmistetta. Uusina valmisteina ovat hiv-lääkeyhdistelmä emtrisitabiini ja tenofoviirialafenamidi, hepatiittirokote, lihasrelaksantti botuliinitoksiini, diabeteslääke empagliflotsiini ja hypotalamushormoni lanreotidi.

Luetteloon on lisätty 164 valmistetta epilepsialääkkeiden ryhmästä. Tässä ryhmässä olevat valmisteet ovat vaihtokelpoisia muissa niille hyväksytyissä käyttötarkoituksissa kuin epilepsian hoidossa.

Uutena ryhmänä luetteloon on lisätty parenteraaliset, pääosin sairaaloissa käytettävät valmisteet. Näitä valmisteita on lisätty 522 kappaletta. Tämän lisäyksen tarkoituksena on tukea julkisen terveydenhuollon lääkehankintojen tekemistä. Näidenkin valmisteiden vaihtokelpoisuus pätee ainoastaan silloin, kun valmiste laimennetaan, säilytetään ja käytetään kyseisen valmisteen tuoteinformaation mukaisesti.

Luettelosta on poistunut 62 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 4883 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 536 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (113 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (110 kpl), dementialääke rivastigmiini (74 kpl), psykoosilääke ketiapiini (70 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääkkeet aripipratsoli (61 kpl) ja risperidoni (60 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) ja hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 57 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8506.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Luettelon laatimisperiaatteet:
  • Marjo-Riitta Helle, johtaja, p. 029 522 3320
  • Tarja Kankkunen, yksikön päällikkö p. 029 522 3345
  • Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642
  • Tietokantaan ladattava tiedosto:
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi