Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2019

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2019

15.8.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2019.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 191 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 73 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat pehmentävä iholääke glyseroli, hormonivalmiste dienogesti, syöpälääke treosulfaani ja hermostoon vaikuttava lääke natriumoksibaatti.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 118 valmistetta. Uusina valmisteina ovat vitamiinivalmiste dihydrotakysteroli, veritautilääke iloprosti, suonikohjujen hoitoon tarkoitettu lauromakrogoli 400, infektiolääkkeet tenofoviirialafenamidi, rilpiviiri, viruslääkeyhdistelmä emtrisitabiini ja tenofoviirialafenamidi, syöpälääkeet klorambusiili, tiotepa, atsasitidiini, desitabiini, atetsolitsumabi, minostauriini, aflibersepti ja vedolitsumabi, tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääke clostridium histolyticum kollagenaasi, hermostoon vaikuttavat lääkkeet kapsaisiini ja modafiniili, hengityselinten sairauksien lääkkeet mepolitsumabi ja benralitsumabi sekä sytostaattihoidon haittoja vähentävä lääke mesna.

Luettelosta on poistunut 97 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5688 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 665 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (124 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (118 kpl) ja ketiapiini (73 kpl), dementialääke rivastigmiini (68 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (63 kpl), psykoosilääke risperidoni (60 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (52 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 60 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9460.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet (pdf)

Lisätietoja

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi