Takaisin edelliselle sivulle

UV-valohoitolaitteiden laadunvarmistukselle käytännön menetelmiä

UV-valohoitolaitteiden laadunvarmistukselle käytännön menetelmiä

11.10.2005

UV-valohoitolaitteiden laadunvarmistukselle käytännön menetelmiä

UV-valohoitolaitteita käytetään tiettyjen ihosairauksien hoitoon ja niiden käyttö edellyttää lääkärin määräystä. Turvallinen käyttö edellyttää potilaiden UV-annosten seurantaa ja laitteiden toiminnan jatkuvaa varmistusta.

Lääkelaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen yhteishankkeessa selvitettiin terveydenhuollon valohoitoyksiköiden laitekanta sekä käytössä olevat laadunvarmistusmenetelmät. Kyselyyn vastanneista valohoitoyksiköistä laadunvarmistukseen liittyviä laitemittauksia teki 60 %. Vastaajista 30 % ilmoitti, ettei laitteiden toimintakuntoa seurata mittauksin. Laadunvarmistusmittausten helpottamiseksi laadittiin yksinkertaiset ja käytännönläheiset ohjeet mittausten tekemiseen.

Hankkeessa päivitettiin mittaamalla tiedot kaikista markkinoilla olevista valohoidoissa käytetyistä lampputyypeistä sekä suuri osa solariumlampputyypeistä. Samalla tutkittiin lamppujen käyttöön liittyviä ominaisuuksia, kuten lamppujen syttymistä ja lamppujen säteilyn tasaisuutta. Käyttöpaikoilla tehtävien spektrimittauksien helpottamiseksi kehitettiin mittausmenetelmät uudelle minispektroradiometrille.

Lue lisää:

UV-valohoitolaitteiden laadunvarmistuksen käytännön menetelmien kehittäminen,

Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/2005 (pdf, 2,37 MB)

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

osastopäällikkö Petri Pommelin, Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, Lääkelaitos

puh. (09) 4733 4241, petri.pommelin@nam.fi

tutkija Lasse Ylianttila, Ionisoimaton säteily, Säteilyturvakeskus

puh. (09) 7598 8455, lasse.ylianttila@stuk.fi

 

Valohoitolaitteet, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus (julkaisusarja 4/1998)

Jaa tämä sivu