Sisältöjulkaisija

null Uutta tietoa HIV-lääkkeiden luokkahaittavaikutuksista

Uutta tietoa HIV-lääkkeiden luokkahaittavaikutuksista

26.10.2015

Euroopan lääkevirasto on päivittänyt ohjeistusta nukleosidi- ja nukleotidi-rakenteisten käänteiskopioijaestäjälääkkeiden luokkaan kuuluvien HIV-lääkkeiden aiheuttamasta maitohappoasidoosista ja haittavaikutuksista, jotka kohdistuvat rasvakudokseen. Päivityksen myötä monilta tähän luokkaan kuuluvilta lääkkeiltä poistetaan tuotetiedoista varoitukset näistä haittavaikutuksista.

Rasvakudoksen muutokset

Varoitukset vartalon rasvakudoksen uudelleenjakautumisesta (lipodystrofiasta) lisättiin nukleosidi- ja nukleotidi-rakenteisten käänteiskopioijaestäjälääkkeiden luokkaan kuuluvien HIV-lääkkeiden tuotetietoihin 2000-luvun alussa. Varoitukset perustuivat tuolloin käytössä olevien HIV-yhdistelmälääkkeiden käytön aikaisiin kliinisiin löydöksiin.

Viimeaikaiset analyysit ovat osoittaneet, että vain osa tämän luokan lääkkeistä (tsidovudiini, stavudiini ja todennäköisesti didanosiini) aiheuttaa rasvakudokseen kohdistuvia haittavaikutuksia, jotka ilmenevät ihonalaisen rasvakudoksen häviämisenä (lipoatrofia).

HIV-lääkkeiden aiheuttamasta rasvakudoksen lisääntymisestä joissakin kehon osissa ei ole todistusaineistoa. Tästä johtuen HIV-lääkkeiden tuotetiedoista poistetaan luokkavaroitukset rasvakudoksen uudelleenjakautumisesta.

Varoitus mahdollisesta ihonalaisen rasvakudoksen häviämisestä säilyy lääkkeillä, jotka sisältävät vaikuttavana aineena tsidovudiinia, stavudiinia ja didanosiinia.

Maitohappoasidoosi

Myös varoitus maitohappoasidoosin riskistä lisättiin 2000-luvun alussa nukleosidi-ja nukleotidi-rakenteisten käänteiskopioijaestäjälääkkeiden tuotetietoihin.

Sittemmin, tutkimusten, tapausselostusten ja kirjallisuusanalyysien myötä, huomattiin, että maitohappoasidoosin riski vaihtelee huomattavasti luokan eri lääkkeiden välillä. Tästä johtuen maitohappoasidoosivaroitus poistetaan osalta luokan lääkkeistä.

Varoitukset säilyvät edelleen tsidovudiinilla, stavudiinilla ja didanosiinilla.

Lue lisää:

EMAn tiedote 23.10.2015

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Outi Mäki-Ikola, koordinoiva ylilääkäri, p. 0295223398
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.