Sisältöjulkaisija

null Uusien apteekkien perustaminen Espooseen ja Jorviin etenee

Uusien apteekkien perustaminen Espooseen ja Jorviin etenee

29.3.2019

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Fimean päätöstä perustaa Espooseen kuusi uutta apteekkia ja muuttaa Espoon apteekkien sijaintialueita. Hallinto-oikeus toteaa Fimean päätöksen olevan lääkelain ja sen tavoitteiden mukainen.

Valitus koski Fimean 4.10.2017 tekemää päätöstä, jossa lääkehuollon toimivuuden ja apteekkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi perustettiin kuusi uutta apteekkia Espooseen. Lisäksi apteekkien sijaintialueita muutettiin siten, että aiemman viiden alueen sijaan Espoossa olisi jatkossa kaksi apteekkien sijaintialuetta. Aiemmat apteekkien sijaintialueet yhdistettiin yhdeksi alueeksi, jolta rajattiin omaksi alueekseen vain Jorvin alue.

Hallinto-oikeuden mukaan apteekkien perustamistarpeita ja sijaintialueiden muutosta arvioitaessa Fimea on ottanut riittävästi ja asianmukaisesti huomioon alueen väestömäärän ja asutuksen keskittymisen kaupunkikeskusmaisesti, olemassa olevat muut apteekkipalvelut alueella sekä muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen. Osana arviota Fimea on ottanut huomioon Jorvin sairaala-alueen erityisaseman sille keskittyneiden erilaisten terveydenhuollon palvelujen tarjoajana ja Espoon alueen ainoana päivystysvastaanoton sijaintipaikkana.

Fimea kuuluttaa apteekkiluvat haettavaksi heti kun päätös tulee lainvoimaiseksi.

Lue lisää:

Hallinto-oikeuden tiedote (29.3.2019) 

Fimean tiedote apteekkien perustamispäätöksestä (4.10.2017)

Apteekkiluvan hakeminen

Lisätietoja antaa

  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, p. 029 522 3246
  • Tiina Kuosa, yliproviisori, p. 029 522 3269
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi