Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

20.4.2017

Huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 58 uutta muuntohuumetta. Nyt luokiteltaville aineille ei ole tiedossa lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ehdotti nyt valvontaan otettuja aineita lisättäväksi kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon. Aineet on joko raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään tai ne ovat niiden paikkaisomeerejä. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Uusia aineita on vuonna 2016 lisätty seurattavaksi 66 kappaletta, mikä on jonkin verran kahta aiempaa vuotta vähemmän.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan 15. toukokuuta 2017.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Kuluttajamarkkinoilta kielletään 58 uutta psykoaktiivista ainetta, joista 19 on muuntohuumeina päihdekäytössä tavatun aineen paikkaisomeeriä. Uusien aineiden monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti, mikä lisää haasteita sekä valvonnalle että terveydenhuollolle. Tästä huolimatta suurin osa nyt valvontaan otetuista aineista voidaan katsoa kuuluvan synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin. Nämä ryhmät edelleen ovat yleisimpiä kaikista ensi kertaa tavatuista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin vaikuttavia aineita. Niiden käyttöannokset ovat usein pieniä, jolloin ne ovat käyttäjälle myös kannabista vaarallisempia. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Nämä ovat yleisiä päihdekäytössä eikä niille ole havaittu lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että lakiin lisättiin määritelmä kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Kaikki kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetuksella kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki niistä ole toistaiseksi osoittautuneet merkittävän vaarallisiksi. Aineista ei ole raportoitu sellaista tietoa, että niiden luokittelu huumausaineeksi Suomessa olisi perusteltua.

Luokiteltaessa aine kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi tulee sen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynti ja luovuttaminen kielletyksi. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät kuitenkaan ole rangaistavia. Aineita saa maahantuoda ja varastoida perusteltuihin teollisiin ja tutkimuksellisiin käyttötarkoituksiin, mikäli selvitykset aineiden tuonneista ja käytöstä on ennakkoon ilmoitettu Fimealle.

Lue lisää:

Uudet kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (pdf)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi