Sisältöjulkaisija

null Uusi syöpälääke karfiltsomibi on tehokas mutta kallis

Uusi syöpälääke karfiltsomibi on tehokas mutta kallis

2.3.2016

Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessi on julkaissut arviointiraportin uuden syöpälääkkeen karfiltsomibin hoidollisista ja taloudellista vaikutuksista uusiutuneen multippelin myelooman (luuytimen syöpä) hoidossa. Arvioinnin perusteella karfiltsomibin käyttö vaikuttaa hoidollisesti järkevältä, mutta sen kustannukset ovat hyvin korkeat.

Karfiltsomibi on uusi lääke, joka yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. Karfiltsomibia, lenalidomidia ja deksametasonia sisältävä yhdistelmähoito (KRd) on osoitettu teholtaan lenalidomidia ja deksametasonia sisältävää hoitoa (Rd) paremmaksi yhdessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa elossaoloaika ennen taudin etenemistä oli 26,3 kuukautta KRd-hoitoa saaneilla potilailla. Vastaavasti Rd-hoitoa saaneilla potilailla tämä aika oli 17,6 kuukautta.

KRd-hoidon kustannukset ovat vähintään 140 000 euroa potilasta kohti ilman sairaaloille myönnettäviä alennuksia. Lisäkustannukset Rd-hoitoon verrattuna ovat noin 100 000 euroa. Jos Suomessa KRd-hoitoa saa noin 50–100 potilasta vuodessa, karfiltsomibin käytöstä aiheutuva lisäkustannus voi olla jopa 5–10 miljoonaa euroa vuodessa.

Karfiltsomibin käyttöön liittyvässä päätöksenteossa on syytä arvioida, ovatko hoidon aiheuttamat kustannukset kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn nähden. Tällä hetkellä Suomessa ei ole yksiselitteisiä päätöksenteon kriteereitä tilanteisiin, joissa uuden sairaalassa käytettävän lääkkeen hoidolliset vaikutukset ovat suotuisat mutta hoidon kustannukset ovat hyvin korkeat.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 20.3.2016 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.