Sisältöjulkaisija

null Uusi selvitys valproaatin käytöstä raskauden aikana ja hedelmällisessä iässä olevilla naisilla

Uusi selvitys valproaatin käytöstä raskauden aikana ja hedelmällisessä iässä olevilla naisilla

13.3.2017

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut uuden selvityksen valproaattia sisältävien lääkkeiden käytöstä tytöillä ja naisilla, jotka ovat raskaana tai hedelmällisessä iässä. Raskauden aikana valproaatille altistuneilla lapsilla on riski saada synnynnäisiä epämuodostumia ja muita kehityshäiriöitä.

Edellinen selvitys päättyi vuonna 2014. Tuolloin johtopäätöksenä oli, että valproaattia saa käyttää tytöillä ja hedelmällisessä iässä tai raskaana olevilla naisilla vain, jos muut hoidot eivät ole tehokkaita tai sopivia. Naisten, joilla valproaatti on ainut hoitovaihtoehto, tulee olla tietoisia mahdollisista riskeistä. Valproaattia sisältävien valmisteiden tuoteinformaatiota päivitettiin laajalti.

Valproaattia käytetään Suomessa epilepsialääkkeenä tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Markkinoilla olevia valmisteita ovat Absenor, Deprakine, Orfiril ja Orfiril Long.

Uuden arvion valproaatista käynnisti Ranskan lääkeviranomainen, joka haluaa EMAn selvittävän tehtyjen rajoitusten tehokkuuden ja harkitsevan mahdollisia lisätoimia riskien minimoimiseksi raskaana tai hedelmällisessä iässä olevilla naisilla. EMAn Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea PRAC tulee arvioimaan asian.

Valproaattihoitoa ei saa lopettaa ilman lääkärin määräystä ja ohjeita. Epilepsiapotilaalla äkillisesti lopetettu hoito voi lisätä vakavien epilepsiakohtausten riskiä.

Lue lisää:

EMAn tiedote 10.3.2017

EMAn tiedote 10.10.2014

Lisätietoja aiemmasta arviointiprosessista

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 02952 23455
  • Marja-Leena Nurminen, ylilääkäri, p. 02952 23413
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi