Sisältöjulkaisija

null Uusi malli sairaalalääkkeiden nopeaan arviointiin valmistumassa

Uusi malli sairaalalääkkeiden nopeaan arviointiin valmistumassa

13.2.2015

Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto aloitti keväällä 2014 uusien sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin suunnittelun. Ensimmäinen luonnos arviointiprosessista oli julkisesti kommentoitavana toukokuussa 2014. Luonnokseen tulleiden kommenttien avulla prosessia on muokattu.

Keskeisimpänä muutoksena aiempaan versioon nähden on prosessiin kytketty vaihe, jossa alaan liittyvältä erikoislääkäriyhdistykseltä tai muulta alan kliinistä yhteisöä edustavalta taholta pyydettäisiin lausunto arvioitavasta hoidosta. Lausunto sisältäisi suosituksen hoidon asemoinnista olemassa oleviin hoitokäytäntöihin nähden mahdollisine rajauksineen. Lisäksi prosessissa käytettäviä tietolähteitä on laajennettu. Myös sairaalalääkkeen määrittelyä ja eri tahojen rooleja on täsmennetty.

Sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin raportointimallia testataan tuottamalla rintasyövän hoitoon käytetystä trastutsumabi-emtansiinista arviointikooste, joka laaditaan noudattaen suunniteltua raportoinnin rakennetta. Sairaalalääkkeiden nopeaan arviointiprosessiin suunniteltu lausuntokierros järjestetään,, mikäli prosessin tämän vaiheen pilotointi nähdään siinä vaiheessa tarkoituksenmukaiseksi . Arviointikooste julkaistaan kevään aikana.

Sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin suunnitelmaa voi kommentoida helmikuun loppuun. Kommentit pyydetään osoittamaan Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi).

Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi (pdf)

Lisätietoja:

Lääketaloustieteilijä Liisa Itkonen puh. 0295223525

Lääketaloustieteilijä Tuomas Oravilahti, puh. 0295223521