Sisältöjulkaisija

null Uusi maksuasetus voimaan 1.4.2018

Uusi maksuasetus voimaan 1.4.2018

29.3.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean maksullisista, julkisoikeudellisista suoritteista. Uusi maksuasetus (186/2018) korvaa vanhan (178/2017) asetuksen. Uusi asetus tulee voimaan 1.4.2018.

Uudessa maksuasetuksessa on joitakin täsmennyksiä sekä muutoksia eräiden lupa-,  tarkastus-  ja hakemusmaksujen hintoihin.

Myyntilupiin liittyvissä maksuissa tyypin IB -variaatiohakemusten maksua on alennettu. Hajautetun menettelyn viitejäsenmaa- eli DCP RMS -tehtävistä laskutetaan jatkossa koko prosessimaksu yhdellä kertaa hakemuksen saavuttua. Lyhennetyille uudistamishakemuksille, joissa Suomi toimii viitejäsenvaltiona, on lisätty oma maksunsa.

Kokonaan uusina maksuina asetuksessa ovat velvoitevarastointiluville uusi, korotettu maksu sekä jakelijatukkukaupoille uusi, erillinen tarkastusmaksu verrattuna vain maahantuontia harjoittavien tukkukauppojen tarkastusmaksuun.

Lue lisää:

SDK 186/2018 (pdf)
Förordning 186/2018 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi