Sisältöjulkaisija

null Uusi maksuasetus voimaan 1.4.2017

Uusi maksuasetus voimaan 1.4.2017

31.3.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean maksullisista, julkisoikeudellisista suoritteista. Uusi maksuasetus (178/2017) korvaa vanhan (210/2016) asetuksen. Uusi asetus tulee voimaan 1.4.2017 ja on voimassa 31.3.2018 saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Fimean maksullisista suoritteista on hyväksytty raha-asianvaliokunnassa. Uudessa maksuasetuksessa nousevat tietyt lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksut sekä erityisluvat ja lääkevalmisteiden vuosimaksut. 

Asetusluonnokseen saatiin lausunnot seitsemältä lääkealan toimijalta.  Valmistelussa pidettiin hyvänä, että Fimea seuraa järjestelmällisesti maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta ja luo läpinäkyvyyttä hinnoittelulle, mutta viraston on myös tarkasteltava joidenkin hintojen alentamista.

Lue lisää:

Maksuasetus (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630