Sisältöjulkaisija

null Uusi määräys yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa annettu

Uusi määräys yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa annettu

18.6.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 17.6.2015 uuden määräyksen yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa. Uusi määräys 1/2015 tulee voimaan 1.7.2015. Määräys on voimassa toistaiseksi.

Lääkelain (395/1987) 52 b §:n 3 momentin mukaan apteekkien verkkopalvelun internetsivuilla tulee olla selvästi näkyvillä lääkedirektiivin mukainen Euroopan unionissa käytössä oleva yhteinen tunnus..

Euroopan komissio on antanut komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 699/2014 yhteisen tunnuksen mallista. Komission täytäntöönpanoasetus on velvoittava ja sen mukaan yhteisenä tunnuksena on käytettävä apteekin verkkopalvelussa täytäntöönpanoasetuksen liitteessä määriteltyä tunnusta sekä noudatettava asetuksessa säädettyjä muita teknisiä vaatimuksia.

Sen lisäksi komissio on julkaissut myös tunnusta koskevan teknisen ohjeen (Common EU logo for online pharmacies/retailers, June 2014).

Lailliset verkkopalvelut tunnistetaan yhteisen tunnuksen perusteella 1.7.2015 alkaen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen uudessa määräyksessä annetaan yhteisen tunnuksen käyttöä apteekin verkkopalvelussa koskevia täydentäviä määräyksiä.

Määräyksen valmistelussa on kuultu kohde- ja sidosryhmiä, ja määräys on tarkistettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä.

Lue lisää:

Määräys 1/2015 (pdf)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.