Sisältöjulkaisija

null Uusi määräys veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen 6/2013 muuttamisesta annettu

Uusi määräys veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen 6/2013 muuttamisesta annettu

10.12.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 9.12.2015 uuden määräyksen veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen 6/2013 muuttamisesta. Uusi määräys 2/2015 tulee voimaan 1.1.2016. Määräys on voimassa toistaiseksi.

Uudella määräyksellä saatetaan kansallisesti voimaan komission direktiivi 2014/110/EU, direktiivin 2004/33/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väliaikaisen luovutuskiellon perusteista allogeenisen luovutuksen osalta. Määräyksen 6/2013 kohtaa 4.3.2.2.1 muokataan siltä osin kuin se koskee Länsi-Niilin virusta  (WNV) koskevaa luovutuskieltokautta.

Määräyksen kohderyhmänä ovat veripalvelulaitokset ja verikeskukset.

Määräyksen valmistelussa on kuultu kohde- ja sidosryhmiä.

Lue lisää:

Määräys 2/2015

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.