Sisältöjulkaisija

null Uusi määräys veripalvelutoiminnan laatujärjestelmään liittyvistä toimintatavoista on annettu

Uusi määräys veripalvelutoiminnan laatujärjestelmään liittyvistä toimintatavoista on annettu

13.2.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 24.1.2018 uuden määräyksen veripalvelutoiminnan laatujärjestelmään liittyvistä hyvistä toimintatavoista. Uusi määräys 1/2018 tulee voimaan 15.2.2018. Määräys on voimassa toistaiseksi.

Uudella määräyksellä saatetaan kansallisesti voimaan komission direktiivi 2016/1214/EU direktiivin 2005/62/EY muuttamisesta veripalvelulaitosten laatujärjestelmää koskevien standardien ja spesifikaatioiden osalta. Määräyksen kohderyhmänä ovat veripalvelulaitokset ja verikeskukset. Veripalvelulaitosten ja verikeskusten tulee laatujärjestelmässään käyttää veripalvelutoimintaa koskevia hyviä toimintatapoja, eli komission yhdessä Euroopan neuvoston lääkkeiden ja terveydenhuollon eurooppalaisen laatutyöelimen kanssa kehittämiä hyviä toimintatapoja koskevia ohjeistoja (ns. Good Practice Guidelines), jotka Euroopan neuvosto on julkaissut.

Määräyksen valmistelussa on kuultu kohde- ja sidosryhmiä.

Lue lisää:

Määräys 1/2018 (pdf)

Miten verikeskusten tulee 15.2.2018 alkaen noudattaa veripalvelutoiminnan hyviä toimintatapoja koskevia ohjeistoja (ns. Good Practice Guidelines) (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi