Sisältöjulkaisija

null Uusi luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista vahvistettu

Uusi luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista vahvistettu

12.4.2010

Uusi luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista vahvistettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 7.4.2010 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.

Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) perusteella. Luettelo koostuu valtioneuvoston asetuksessa (1114/2008) vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja lääkevalmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.

Luettelossa on yhteensä 1550 lääkevalmistetta. Edellinen luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista oli vahvistettu 5.11.2009. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 70 lääkevalmistetta, jotka ovat saaneet myyntiluvan edellisen päivityksen jälkeen. Luettelosta on poistunut 65 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Lue lisää:

Velvoitevarastointi

Velvoitevarastointiluettelo

Lisätietoja:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 050 430 1724

Liisa Toppinen, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4378Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.