Takaisin edelliselle sivulle

Uusi hakuohjelma Lääkelaitoksen verkkosivuilla

Uusi hakuohjelma Lääkelaitoksen verkkosivuilla

1.12.2008

Uusi hakuohjelma Lääkelaitoksen verkkosivuilla

Lääkelaitos on julkaissut uuden hakuohjelman verkkosivuillaan. ”Onko tämä lääkeaine tai lääkevalmiste?” -hakuohjelma auttaa kuluttajaa tai maahantuojaa selvittämään, onko haettava aine lääke vai ei tai onko tietynniminen valmiste aiemmin luokiteltu lääkkeeksi.

Ohjelma sisältää Lääkelaitoksen lääkeluettelosta antaman päätöksen liitteiden tiedot sekä tietoa lääkeluokittelupäätöksistä vuosilta 2001–2008 ja sen tarkoitus on auttaa väestöä ja maahantuojaa selvittämään valmisteen luokka entistä helpommin. Lainvoimaisista lääkeluokittelupäätöksistä julkaistaan aiempaa enemmän tietoa muun muassa päätösten perustelujen osalta.

Hakuja voidaan tehdä valmisteen koostumuksen, nimen tai yrityksen nimen mukaan. Muita hakuvaihtoehtoja ovat päätöksen laatimispäivämäärä tai perustelut. Hakusanoja voivat olla esim. kofeiini, ginseng* tai yrityksen nimi. Hakukenttään voi kirjoittaa vaikuttavan aineen nimen suomen, ruotsin, englannin tai latinan kielellä. Laajimman tuloksen saa kirjoittamalla haettavan sanan suomen kielellä.

Hakutulos voi olla viittaus lääkeluettelon liitteeseen 1, 2 tai 3 ja/tai luettelo aiemmin tehdyistä luokittelupäätöksistä. Lääkepäätöksen perustelut sekä valmisteen luokitteluun vaikuttaneet koostumustiedot voi lukea erikseen.

Lääkkeen ja muiden valmisteiden raja ei ole aina selvä. Mikäli on epävarmaa, onko valmiste lääke vai esim. ravintolisä, kosmeettinen valmiste tai biosidi, tulee valmisteelle hakea luokittelua Lääkelaitokselta. Lääkelaitos arvioi luokittelussa valmisteen koostumusta, ainesosien vaikutusmekanismeja sekä markkinointiväitteitä ja annostusta. Valmisteen tuoteluokituksen selvittäminen on tärkeää, koska eri valmisteita koskee eri lainsäädäntö muun muassa maahantuonnin, jakelukanavien, myynnin ja markkinoinnin osalta ja koska valmisteet kuuluvat eri valvontaviranomaisten toimivallan piiriin.

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden tarkat valmisteyhteenveto- ja pakkausselostetiedot löytyvät tuttuun tapaan Lääkehaku-palvelusta Lääkelaitoksen verkkosivuilta.

Lue lisää:

Onko tämä lääkeaine tai lääkevalmiste? -hakuohjelma

Lääkehaku (myyntiluvallisten lääkevalmisteiden tarkat tiedot)

Lääkeluettelo

Luokittelu

Lisätietoa:

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. (09) 4733 4336

Tuula Nousu, lakimies, p. (09) 4733 4219

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu