Takaisin edelliselle sivulle

Uusi asetus Fimean maksullisista suoritteista 1.2.2010 – 31.12.2011

Uusi asetus Fimean maksullisista suoritteista 1.2.2010 – 31.12.2011

29.1.2010

Uusi asetus Fimean maksullisista suoritteista 1.2.2010–31.12.2011

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta on hyväksynyt uuden asetuksen Fimean maksullisista suoritteista. Asetus tulee voimaan 1.2.2010 ja sen voimassaolo päättyy 31.12.2011.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen aloittaessa toimintansa annettiin aikaisempiin suoritehintoihin perustuva asetus maksullisista suoritteista, jonka oli tarkoitus olla voimassa 28.2.2010 saakka. Helmikuun 1. päivänä voimaan tulevalla uudella asetuksella kumotaan aikaisempi maksuasetus ja turvataan keskuksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus. Maksuasetuksessa on hintojen muutoksia, uusia hintoja ja uusia maksullisia suoritteita. Maksuasetuksessa on eritelty ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden maksut.

Kaikki julkisoikeudellisista suoritteista saatavat tuotot käytetään maksuperustelain mukaiseen toimintaan. Yleishallintoon ja uutena toimintana aloittavan lääkehoitojen arviointiprosessille kuuluvaan työhön käytetään budjettirahoitusta, jonka suuruus on vuoden 2010 valtion talousarviossa 2 008 000 euroa.

Lue lisää:

www.finlex.fi (SDK 66/2010)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (pdf)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer (pdf)

Lisätietoja:

Ihmisille tarkoitetut lääkevalmisteet:

Leena Pietilä, prosessipäällikkö, (09) 4733 4436

Marja Helenius, prosessipäällikkö, (09) 4733 4235

Eläimille tarkoitetut lääkevalmisteet:

Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, (09) 4733 4284

Heidi Mustalammi, prosessipäällikkö, (09) 4733 402

Muut:

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, (09) 4733 4510

Jaa tämä sivu