Sisältöjulkaisija

null Uudistettu määräys sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta annettu

Uudistettu määräys sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta annettu

20.12.2012

Uudistettu määräys sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta annettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut 18.12.2012 uudistetun sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevan määräyksen. Uudistettu määräys 6/2012 tulee voimaan 1.1.2013 ja sillä kumotaan aikaisempi Lääkelaitoksen määräys 7/2007.

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa käsittelevän määräyksen tarkoituksena on kuvata tarkemmat menettelytavat sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten käytännön toiminnasta, lääkkeiden hankinnasta, tilaamisesta ja toimittamisesta, lääkevalmistuksesta, lääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta sekä lääkkeiden varastointiin tarvittavista tiloista.

Määräyksen yleinen sisältö on pysynyt ennallaan. Määräyksen uudistamisessa on otettu huomioon mm. kohde- ja sidosryhmien esittämiä muutostarpeita. Määräyksen sisältö on tarkistettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä.

Lue lisää:

Määräys 6/2012 (pdf)

Lisätietoja:

Kristine Salminen, yliproviisori, p. 029 522 3247

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.