Sisältöjulkaisija

null Uudistettu määräys eläinlääketurvatoiminnasta

Uudistettu määräys eläinlääketurvatoiminnasta

15.6.2012

Uudistettu määräys eläinlääketurvatoiminnasta

Eläinlääketurvatoiminta-määräys on uudistettu. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräys 1/2012 tulee voimaan 2.7.2012, ja sillä kumotaan edellinen aiheesta annettu Fimean määräys 2/2010.

Määräys koskee eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden lääketurvatoimintaa. Tällä määräyksellä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus saattaa kansallisesti voimaan eläinlääketurvatoimintaa koskevat vaatimukset Euroopan yhteisön säädöksen mukaisesti.

Määräyksen päivityksessä tehdyt muutokset koskevat määräyksen viittausta ohjeistoon “Volume 9B of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union – Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Veterinary Use”.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Määräys 1/2012 (pdf)

Lisätietoja:

Jonna Kumpulainen, eläinlääkäri, p. (09) 4733 4223

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.