Sisältöjulkaisija

null Uudet luettelot mm. PKV-lääkevalmisteista vahvistettu

Uudet luettelot mm. PKV-lääkevalmisteista vahvistettu

8.6.2009

Uudet luettelot PKV-lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista vahvistettuLääkelaitos on vahvistanut 5.6.2009 uudet luettelot myyntiluvallisista pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavista lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista. Luettelot ovat voimassa toistaiseksi 15.6.2009 alkaen.PKV-lääkevalmisteita koskevaan luetteloon on viitattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 726/2003 lääkkeen määräämisestä ja Lääkelaitoksen määräyksessä 3/2006 ”Lääkkeiden toimittaminen”.Lääkelain 55 a §:n mukaan apteekit voivat antaa Schengenin yleissopimuksen 75 artiklassa tarkoitetun todistuksen, jolla yksityishenkilön tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella. Todistus voidaan kirjoittaa huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista. Luettelossa 2 on lueteltu näitä aineita sisältävät myyntiluvalliset valmisteet.

Katso luettelot (pdf)

Lääkelaitoksen määräys 3/06: "Lääkkeiden toimittaminen" (pdf)Lisätietoja:

Ylifarmaseutti Paula Köysti, p. (09) 4733 4217

Ylitarkastaja Katja Pihlainen, p. (09) 4733 4476

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi.