Sisältöjulkaisija

null Uuden veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen valmistelu on käynnistynyt

Uuden veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen valmistelu on käynnistynyt

18.11.2015

Fimea on käynnistänyt valmistelun veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamiseksi.

Uudella määräyksellä saatetaan kansallisesti voimaan ”komission direktiivi 2014/110/EU direktiivin 2004/33/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väliaikaisen luovutuskiellon perusteista allogeenisen luovutuksen osalta”. Määräyksen 6/2013 kohtaa 4.3.2.2.1 muokataan siltä osin kuin se koskee Länsi-Niilin virusta (WNV) koskevaa luovutuskieltokautta. Muutosdirektiivin sisältöä on käsitelty sidosryhmien kanssa Fimean järjestämässä luovutetun veren turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksessa 17.11.2015.

Uudella määräyksellä muutetaan Fimean määräystä 6/2013 veripalvelutoiminnasta. Määräyksen kohderyhmänä ovat veripalvelulaitokset. Uuden määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Luonnos uudesta määräyksestä lähetetään lausuntokierrokselle sidosryhmille. Veripalvelulainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitetun veren ja sen osien laatu ja turvallisuus. Veripalvelutoiminnalla tarkoitetaan ihmisveren ja sen osien luovutusta, tutkimista, käsittelyä, säilytystä, kuljetusta ja jakelua. Fimea ohjaa ja valvoo veripalvelutoimintaa Suomessa.

Lue lisää:

Määräys veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen 6/2013 muuttamisesta

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi