Sisältöjulkaisija

null Ulkomaisten reseptien toimittaminen apteekista

Ulkomaisten reseptien toimittaminen apteekista

8.7.2013

Ulkomaisten reseptien toimittaminen apteekista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa, että toimitettaessa lääkevalmisteita ulkomaisten reseptien perusteella suomalaisesta apteekista, tulee kansallista lainsäädäntöä ja Fimean määräystä lääkkeiden toimittamisesta noudattaa.

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa laillistettujen lääkärien kyseisissä maissa kirjoittamat lääkemääräykset saa toimittaa tietyin rajoituksin Suomessa. Lääkeasetusta (693/1987) ja Fimean määräystä lääkkeiden toimittamisesta (5/2011) tulee noudattaa näissä tilanteissa. Ohjeet ETA-alueella määrättyjen lääkkeiden toimittamisesta tarkentuvat muilta osin, kun ns. potilasdirektiivi on tältä osin saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Arvioitu aikataulu on tämän vuoden loppupuolella. Fimea tiedottaa tästä asiasta myöhemmin.

Muissa tapauksissa apteekin tulee ohjata asiakas lääkärin vastaanotolle, jolloin Suomessa laillistettu lääkäri henkilökohtaisesti arvioi lääkityksen tarpeellisuuden.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeen määräämisestä antaman asetuksen (1088/2010) 10 §:n mu-kaan lääkemääräyksen antaminen ja uusiminen edellyttää, että lääkkeen määrääjä on varmistunut lääkityksen tarpeellisuudesta omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Fimea haluaa myös muistuttaa, että puhelimitse annettavat lääkemääräykset on tarkoitettu vain poikkeustilanteita varten. Myös puhelinmääräystä annettaessa on otettava huomioon, mitä lääkkeen määräämisestä ja potilaan tutkimisesta säädetään.

Lue lisää:

Lääkelaki (395/1987)

Lääkeasetus (693/1987)

Fimean määräys lääkkeiden toimittamisesta (5/2011) (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254 (12.7.2013 asti)

Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3236 (23.7.2013 asti)

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.