Sisältöjulkaisija

null Tutkijat ja lääkevirkamiehet keskustelivat lääkeasioiden tutkimustarpeista

Tutkijat ja lääkevirkamiehet keskustelivat lääkeasioiden tutkimustarpeista

27.1.2021

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI) kokosi tutkijat ja sosiaali- ja terveysministeriön lääkevirkamiehet 26.1.2021 keskustelemaan järkevään lääkehoitoon liittyvästä tutkimuksesta vuosittaiseen yhteistapaamiseen. Tavoitteena tilaisuudessa oli tunnistaa alueita, joista tarvitaan tutkimustietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi, ja luoda edellytyksiä tutkimusyhteistyölle. Samalla tiedotettiin meneillään ja suunnitteilla olevista rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeista.

Virtuaalinen keskustelutilaisuus kokosi yhteen lähes 70 osallistujaa monipuolisesti eri tahoilta, kuten viranomaisia, yliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia, apteekkien ja lääketeollisuuden sekä potilasjärjestöjen edustajia.

Vuorovaikutukselle luodut rakenteet ovat tärkeitä

Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdyksessä johtaja Taina Mäntyranta korosti näyttöön perustuvan tutkimustiedon merkitystä poliittiselle päätöksentekijälle. Mäntyranta kiitti RATTI-verkostoa rakenteista ja toiminnasta, jonka kautta tärkeää vuoropuhelua tutkijoiden ja ministeriön välillä voidaan ylläpitää.

Vuorovaikutus on erityisen tärkeää lääkeasioiden uudistuksessa, jota edistetään pitkäjänteisesti myös tulevina hallituskausina. Lääkeasioiden tiekartan mukaisesti uudistuksia valmistellaan lääkehuollon kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi, lääkejakelujärjestelmän ja apteekkitalouden uudistamiseksi sekä tiedonhallinnan ja digitaalisten järjestelmien kehittämiseksi. Työ nivoutuu sote-uudistukseen, josta on annettu juuri hallituksen esitys eduskunnalle.

Lääkeasioiden uudistuksen toimeenpanoa varten on perustettu virkamiesten poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä. Useita selvityksiä on meneillään ja Lääketietovarannon selvitys on julkaistu tammikuussa. Kahdesta lääkeasioiden tiekarttaan liittyvästä ja meneillään olevasta VN TEAS-hankkeesta kuultiin tutkijoiden esitykset. Tulokset kummastakin tutkimuksesta valmistuvat jo kuluvan kevään aikana.

Katsaus meneillään olevaan tutkimukseen

Tutkijoiden laatimien Policy Briefien ja Tiedotteiden perusteella tutustuttiin meneillään ja suunnitteilla oleviin tutkimuksiin. Tutkittuja aiheita ovat esimerkiksi lääkkeiden aiheuttamien kaatumisten ehkäiseminen ja antikolinergisten lääkkeiden käyttö iäkkäillä sekä bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö ja astmapotilaiden lääkehoitoon sitoutuminen aikuisväestössä. Lisäksi yhdessä Policy Briefissä kuvataan lääketaksaan, apteekkimaksuun ja apteekkiveroon tehtyjä ja ehdotettuja muutoksia ja mahdollisia muutosten esteitä.

Useita rationaaliseen lääkehoitoon liittyviä tutkimushankkeita on myös alkamassa. Policy Briefit ja Tiedotteet on julkaistu Fimean verkkosivuilla.

Keskustelua tulevaisuuden tutkimustarpeista

Tilaisuuden osallistujat pääsivät keskustelemaan ja verkostoitumaan ryhmiin. Osassa ryhmistä tunnistettiin lääkealan tulevaisuuden tutkimustarpeita ja osassa ryhmistä keskusteltiin lääkeasioiden tiekarttaan liittyen lääkkeiden vähittäisjakelun tavoitteiden ja tehtävien tunnistamiseksi tarvittavasta tutkimuksesta. Lopuksi kokoonnuttiin vielä yhteiseen keskusteluun.

Tutkijoita mietitytti tutkimustyön edellytykset erityisesti rekisteritutkimuksessa. Tietosuojalainsäädäntö sekä aineistomaksut voivat muodostua ylipääsemättömiksi esteiksi rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen toteuttamiselle jatkossa.

RATTI-tutkimusverkosto on avoin kaikille rationaalisesta lääkehoidosta kiinnostuneille. Verkostosta saa parhaiten tietoa tilaamalla uutiskirjeen. Verkostolla on myös oma LinkedIN-ryhmä keskustelun mahdollistamiseksi.

Lisätietoa:

STM: Lääkeasioiden uudistus

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista: Virkamiesmuistio. STM raportteja ja muistioita 2019:5

Lääketietovarannon selvitys, STM raportteja ja muistioita 2021:3

Julkaistut Policy Briefit ja tiedotteet Fimean verkkosivuilla

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI)

Tilaa Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston uutiskirje

Fimean verkkouutinen 18.1.2021:
Fimea selvitti lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehitystä Suomessa
 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi