Sisältöjulkaisija

null Turvallinen lääkehoito -teeman kohdennettuja webinaareja tulossa keväällä

Turvallinen lääkehoito -teeman kohdennettuja webinaareja tulossa keväällä

1.4.2021

Fimea ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus järjestävät kevään kuluessa sarjan webinaareja turvallinen lääkehoito -teemalla eri kohderyhmille. Webinaarit toteutetaan yhteistyössä STM:n, AVIn ja Valviran kanssa. Webinaarit ovat suomenkielisiä.

Webinaareissa kuullaan turvallisesta lääkehoidosta ja päivitetystä Turvallinen lääkehoito -oppaasta. Webinaarien lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta kysymyksiä voi lähettää esiintyjille myös ilmoittautumislinkin kautta. Webinaarit toteutetaan Teamsilla, ja webinaareihin voi ilmoittautua webinaaria edeltävään päivään klo 12 saakka.

Webinaareissa turvallisesta lääkehoidosta ja Turvallinen lääkehoito -oppaasta kertovat projektikoordinaattori, TtT Emilia Laukkanen Fimeasta ja lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta.

Webinaarien ajankohdat

  • 14.4.2021 klo 13-14 webinaari hoitotyön opettajille
  • 4.5.2021 klo 13-14 webinaari lähihoitajaopiskelijoille
  • 11.5.2021 klo 13-14 webinaari sairaanhoitajaopiskelijoille
  • 25.5.2021 klo 13-14 webinaari asumispalvelujen henkilöstölle
  • 27.5.2021 klo 13-14 webinaari kotihoidon henkilöstölle

Webinaarit ovat osa Turvallisen lääkehoito-oppaan jalkauttamista käyttöön

Päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa helmikuussa 2021. Opas on suositus, jonka tavoitteena on tukea lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Jo aiemmat Turvallinen lääkehoito -oppaan versiot ovat ohjanneet kohti turvallista lääkehoitoprosessia sosiaali- ja terveydenhuollossa, ja uusi opas laajentaa suosituksia aiempaa selkeämmin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle.

Vuoden 2021 aikana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira toteuttavat Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojektin, jonka tavoitteena on jalkauttaa Turvallinen lääkehoito -opas käytäntöön. Päivitysprojekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa.

Ilmoittautuminen

Turvallinen lääkehoito -opas (Julkaisuarkisto Valto)

Palaute webinaareista

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Emilia Laukkanen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
etunimi.sukunimi@fimea.fi

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
etunimi.sukunimi@vshp.fi