Takaisin edelliselle sivulle

Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan

Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan

5.11.2004

Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan

Terveydenhuollon hoitoyksikön toimintaan sisältyy erilaisia riskejä, jotka voivat liittyä potilaan tilaan ja sen muutoksiin, laitteiden toimivuuteen ja niiden käyttöön, työtapoihin, hoitoyksikön organisaatioon, tiedon kulkuun tai toimintaympäristöön.

Lääkelaitos, VTT ja Työsuojelurahasto käynnistivät vuonna 2003 hankkeen, jonka tavoitteena oli tunnistaa ja arvioida tehohoitoyksikössä potilaaseen ja henkilökuntaan kohdistuvat turvallisuusriskit. Hanke päättyi kesäkuussa 2004.

Hankkeessa kehitetty uusi toimintamalli tukee riskienhallintaa osana hoito- ja hoivayksiköiden päivittäistä työtä. Malli ohjaa kunkin yksikön analysoimaan itse riskejään oman toiminnan lähtökohdista ja näkökulmasta. Riskienhallinta ei ole vain ohimenevä prosessi vaan osa päivittäistä työtä, johon Turvallinen hoitoyksikkö –riskienhallintamalli on oivallinen käytännön työkalu.

Lue lisää:

Turvallinen hoitoyksikkö - Malli terveydenhuollon toimintayksiköiden riskienhallintaan, Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004 (pdf)

Turvallinen hoitoyksikkö, VTT:n tutkimusraportti BTU046-041255 www.vtt.fi/tuo/46/projektit/thy

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

osastopäällikkö Petri Pommelin, Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, puh. (09) 4733 4241, petri.pommelin@nam.fi

Turvallinen hoitoyksikkö liitteet:

Potentiaalisten ongelmien analyysi

Laitteiden hallinta ja ylläpito

Sairaalahygienia ja infektioiden ehkäiseminen

Riskien arviointi -taulukko

Kehitystoimenpiteiden merkityksen ja toteuttamiskelpoisuuden arviointi

Jaa tämä sivu