Sisältöjulkaisija

null Tulossa joulukuussa: systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmät -etäkurssi

Tulossa joulukuussa: systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmät -etäkurssi

30.8.2021

Päivitetty 18.10.2021

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI järjestää joulukuussa etäkoulutuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmien perusteista. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Pääkouluttajana toimii tutkija Jani Ruotsalainen Fimeasta. Janilla on 15 vuoden kokemus Cochrane-katsausten laadinnasta, toimittamisesta, vertaisarvioinnista ja julkaisemisesta Cochrane Work -ryhmän Managing Editorina Työterveyslaitoksella. Systemaattisesta kirjallisuushausta luennoi UEF:in tietopalveluasiantuntija Heikki Laitinen, meta-analyysin saloista Helsingin yliopiston Jesper Kivelä ja laadullisten tutkimusten vaatimista menetelmistä Hoitotyön tutkimussäätiön Arja Holopainen ja Kristiina Heikkilä.

Halukkaat saavat kurssin jälkeen osallistumisestaan todistuksen, jonka avulla he voivat itse hakea kurssista opintopisteitä. Kurssin järjestäjät ovat arvioineet, että opetuskokonaisuus on noin 2 opintopisteen arvoinen. Kurssi on ilmainen.

Kurssilla opetuksen punaisina lankoina ovat tehokkuus ja laatu

Rajallisesta käytettävissä olevasta opetusajasta tullaan ottamaan kaikki teho irti. Tämä tarkoittaa, että osallistujien odotetaan tekevän ennen kurssin alkamista joukon ennakkotehtäviä. Kurssista ei tule saamaan läheskään niin paljon irti jos ennakkotehtävät jättää tekemättä. Ennakkotehtävät on lueteltu kurssin ohjelmassa. 

Tehokkuus tarkoittaa myös sitä, että kurssi tulee olemaan sisällöltään melkein kuin Wikipedia-artikkeli eli täynnä linkkejä. Tarkoituksena on antaa osallistujille yleisnäkymä siitä, mikä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja riittävä opastus siitä, mistä löytyy lisätietoa kustakin työvaiheesta ja osa-alueesta ja siihen soveltuvasta työvälineestä.

Viimeisenä tehokkuus tarkoittaa, että aikarajoitteista johtuen kurssilla ei voida käsitellä kaikkia erilaisista tutkimuskysymyksistä ja -menetelmistä johtuvia eroavaisuuksia katsauksen laadinnassa. Kurssilla tullaan käsittelemään kaksi systemaattisen katsauksen perustyyppiä: määrällinen ja laadullinen. Määrällistä dataa tarkastelevat esimerkiksi jonkinlaisen terveyttä edistävän intervention vaikuttavuutta selvittävät katsaukset, joihin usein sisällytetään vain satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Tyypillinen esimerkki tästä ovat muun muassa Cochrane-katsaukset. Laadullista dataa sen sijaan tarkastellaan usein muun muassa Joanna Briggs Instituten tuottamissa katsauksissa.

Kurssilla keskustellaan laadusta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kontekstissa kolmella eri tasolla, joita ovat: koko katsauksen taso, jokaisen katsaukseen sisällytettävän tutkimuksen taso sekä synteesin tuloksena syntyvän näytön taso. 

Kurssin ajankohta

2.12., 9.12 ja 16.12. klo 8.30–12

Ilmoittaudu kurssille!

Ilmoittaudu kurssille 25.11.2021 mennessä linkin kautta:

Systemaattisen katsauksen laadinta - lyhyt oppimäärä

Linkit ennakkotehtävien suorittamista edesauttaviin materiaaleihin löytyvät oheisesta kurssin ohjelmasta.

Lue lisää

Kurssin ohjelma ennakkotehtävineen (pdf) (18.10.2021)

RATTI-verkosto

Lisätietoja antaa

  • Jani Ruotsalainen, tutkija, p. 029 522 3533
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.