Sisältöjulkaisija

null Tulevaisuudessa tarvitaan yhteistyötä

Tulevaisuudessa tarvitaan yhteistyötä

4.6.2018

Tekoäly ja koneoppiminen sekä valtavat datamäärät tuovat uusia mahdollisuuksia lääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä lääkevalvontaan ja lääkehoitojen arviointiin. Täsmälääketiede ja digitaalinen omahoito voivat mullistaa toimintatapamme samaan tapaan kuin antibiootit tai kuvantamismenetelmät aikoinaan. Uudet tavat auttavat tunnistamaan ihmisten tarpeita entistä paremmin ja tehostavat diagnostiikkaa, palveluvalintoja ja omahoitoa. Käytännön lääkehoidon toteuttaminen, hallinta ja seuranta tulevat toisaalta entistä haastavammaksi.

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset julkistettiin 4.6.2018. STM:n hallinnonalan katsauksessa painotetaan että muutoksiin vastaaminen edellyttää seuraavalta hallitukselta poikkihallinnollisia ratkaisuja sosiaaliturvan uudistamiseen, sote-uudistuksen toimeenpanoon sekä hyvinvoinnin, terveyden ja työllisyyden edistämiseen. Yhdessä nämä ratkaisut edistävät tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, toiminta- ja työkykyä sekä turvaavat toimeentuloa elämänkaaren eri vaiheissa.

Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän rajat rikkovaa yhteistyötä ja kumppanuutta. Toimijoiden yhteistyön myötä prosessit tehostuvat, kliininen osaaminen kehittyy, asiakas- ja potilasturvallisuus paranevat sekä uusia hoitoinnovaatioita otetaan käyttöön.

Lääkeviranomaisilla on ratkaiseva rooli uusien toimintatapojen mahdollistajana ja valvojana. Tästä esimerkkinä on uusi eläinlääkeasetus, jonka myötä eläinlääkkeiden viranomaisprosessit yksinkertaistuvat. Britannian lääkeviraston jääminen pois EU:n lääkevalvontaverkostosta Brexitin myötä on haaste, mutta myös mahdollisuus muille virastoille, kuten Fimealle, kasvattaa vaikuttavuuttaan EU-tasolla. Tärkeää on, etteivät lääke- ja lääkitysturvallisuus tai lääkkeiden saatavuus vaarannu, viranomaistoimintojen laatu säilyy korkeana ja muutokset toteutetaan hallitusti, kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Innovaatioekosysteemi on verkosto, joka kattaa sekä tutkimukseen, kehittämiseen että innovaatioihin liittyvät toimijat. Suomessa on odotettavissa uusia, mielenkiintoisia avauksia, kun nykyhallituskaudella alkuun saatettujen osaamiskeskusten kuten Syöpäkeskuksen, Neurokeskuksen, Genomikeskuksen ja Lääkekehityskeskuksen toiminta alkaa tuottaa tuloksia. Fimea on mukana innovaatioekosysteemissä antamassa tieteellistä neuvontaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä saattamalla uuden kliinisen lääketutkimusasetuksen kansainvälistä prosessia käytäntöön.

Fimea on mukana turvaamassa, että lääkkeiden vaikuttavuus, turvallisuus, saatavuus ja järkevä käyttö Suomessa ovat maailman huipputasoa.

Fimean tulevaisuusvideo

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset
 

Lisätietoja antaa

  • Sinikka Rajaniemi, puh. 029 522 3100
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi