Sisältöjulkaisija

null Tuleeko omavaraisuustodistukset toimittaa kaikilta hallituksen jäseniltä?

Tuleeko omavaraisuustodistukset toimittaa kaikilta hallituksen jäseniltä?

Omavaraisuustodistuksen ja holhousrekisteriotteen toimittamisen sijasta sovelletaan henkilön omaa vakuutusta asiasta. Tämän toimittamiseksi on laadittu oheinen kaavake: Liite 1. Osakeyhtiön tapauksessa vakuutukset tulee toimittaa toimitusjohtajalta sekä hallituksen jäseniltä. Tutkimuslaitosten osalta sovelletaan vakuutusta yksikön ja/tai osaston johtajiin tapauksesta ja organisaatiosta riippuen.

Liite 1: Vakuutus huumausainelain (373/2008) 11 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille

23.3.2021