Sisältöjulkaisija

null Tsolpideemia sisältävien valmisteiden arviointi alkaa

Tsolpideemia sisältävien valmisteiden arviointi alkaa

12.7.2013

Tsolpideemia sisältävien valmisteiden arviointi alkaa

Euroopan lääkevirasto (EMA) aloittaa tsolpideemia sisältävien valmisteiden arvioinnin. Tsolpideemia käytetään lyhytaikaisen unettomuuden hoidossa.

Selvitys aloitetaan, koska joillain potilailla on esiintynyt tsolpideemin ottoa seuraavana päivänä väsymystä ja hidastunutta reaktiokykyä. Tämä voi lisätä onnettomuusriskiä tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten autolla ajamisessa

Unettomuuden hoitoon käytettäviin lääkkeisiin tiedetään liittyvän lisääntyneen väsymyksen riski lääkkeen ottoa seuraavana päivänä. Nyt käynnistyvässä selvityksessä on tarkoitus erityisesti arvioida, olisiko joillekin potilaille harkittava pienempää kuin tällä hetkellä suositeltua tsolpideemiannosta.

Tsolpideemia sisältäviä valmisteita on saatavilla Suomessa usealla eri kauppanimellä.

Lue lisää:

EMAn tiedote 12.7.2013

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340