Sisältöjulkaisija

null Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää lainsäädännön jatkuvaa uudistamista

Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää lainsäädännön jatkuvaa uudistamista

24.2.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea antoi 20.2.2014 sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa lääkelain muutosesityksestä.

Lausuntokierroksella olleen lakiluonnoksen muutosesitykset koskivat apteekkitoimintaa ja perustuivat pääosin STM:n asettaman apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotuksiin vuodelta 2011.

Fimean näkemyksen mukaan lainsäädäntöön ehdotetut muutokset ovat perusteltuja. Muutosten tavoitteena on parantaa lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmän kykyä vastata asiakkaidensa lääkehuoltotarpeisiin myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti lääkkeiden vähittäisjakelun ja sitä koskevien säädösten uudistamistarve on jatkuvaa.

Fimean näkemyksen mukaan kaikki apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotukset vuodelta 2011 ovat tarpeellisia koko maan kattavan, luotettavan lääkejakelun ja potilaiden asianmukaisen lääkehoidon turvaamiseksi. Fimea toivookin, että myös muut, tämän lakiehdotuksen ulkopuolelle jääneet kehittämistyöryhmän ja Fimean omiin valvontakokemuksiin perustuvat lainmuutosehdotukset saadaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää:

Fimean lausunto (pdf)

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealantoimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. 029 522 3200

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.