Takaisin edelliselle sivulle

TLT-info: Piensterilointilaitteen valinta, validointi ja sterilointitehon valvonta

TLT-info: Piensterilointilaitteen valinta, validointi ja sterilointitehon valvonta

6.7.2005

TLT-info: Piensterilointilaitteen valinta, validointi ja sterilointitehon valvonta

Lääkelaitos on julkaissut terveydenhuollon yksiköille ja ammatinharjoittajille piensterilointilaitteen valintaa, validointia ja sterilointitehon valvontaa koskevat ohjeet. Ohjeet täydentävät Lääkelaitoksen ohjeita suurten höyrysterilointilaitteiden käytöstä ja sairaaloiden välinehuollon laadunvalvonta-järjestelmästä.

Lääkelaitos teki vuonna 2004 kyselytutkimukset piensterilointilaitteiden käytöstä perusterveydenhuollossa ja hammashuollossa (raportit 2 ja 3). Tutkimusten mukaan käytössä olevien piensterilointilaitteiden keskimääräinen ikä oli noin 12 vuotta, mutta ikäjakautuma oli huomattavan laaja. Sterilointilaitteilla steriloitiin huolestuttavan paljon materiaaleja, joihin laite ei sovellu ollenkaan. Myös sterilointiprosessin valvonnassa todettiin suuria puutteita. Tulokset osoittavat, että steriloinnista vastuussa olevilla henkilöillä on puutteelliset tiedot sterilointitoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuista.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Perusterveydenhuollon piensterilointilaitteet

ylilääkäri Kimmo Linnavuori, puh. (09) 4733 4264, kimmo.linnavuori@nam.fi

Hammashuollon piensterilointilaitteet

ylitarkastaja Robin Lindén, puh. (09) 4733 4376, robin.linden@nam.fi

 

Piensterilointilaitteita koskevat raportit

1. Sterilointi perusterveydenhuollossa. Piensterilointilaitteen valinta, validointi ja sterilointitehon valvonta. TLT-info 1/2005, Lääkelaitos.

2.  Juhani Ojajärvi, Niina Agthe: Piensterilointilaitteet perusterveydenhuollossa. Lääkelaitoksen raportteja 1/2005.

3.  Robin Lindén, Juhani Ojajärvi, Niina Agthe: Hammashuollon piensterilointilaitteet. Lääkelaitoksen raportteja 2/2005.

4. Sterilointi terveydenhuollossa. TLT-INFO 3/1998, Lääkelaitos.

Jaa tämä sivu