Sisältöjulkaisija

null Tietopaketti tukee iäkkäiden lääkehoidon ongelmien tunnistamisessa ja ehkäisyssä

Tietopaketti tukee iäkkäiden lääkehoidon ongelmien tunnistamisessa ja ehkäisyssä

26.3.2018

Fimea on julkaissut verkkosivuillaan tietopaketin iäkkäiden lääkehoidon ongelmien tunnistamisesta ja ehkäisystä. Tietopaketin tarkoituksena on auttaa kotihoidon yksiköitä Iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittarin käyttöönotossa ja siten edistää sen hyödyntämistä. 

Kotihoidon lähi- ja perushoitajat ovat avainasemassa lääkehoitojen hyötyjen ja haittojen seurannassa ja lääkitysongelmien toteamisessa. Tietopaketin ydin onkin Helsingin yliopistossa hoitajien työn avuksi kehitetty iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari. Lisäksi tietopaketissa on organisaatiotason kehittämiseen suunnattua materiaalia. Arviointimittarin käyttö hyödyttää kotihoitoyksikköjen toimintaa tuomalla lisää yhtenäisyyttä lääkehoitojen seurantakäytäntöihin.

Fimea on nyt julkaissut yhteensä viisi terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua tietopakettia. Pakettien tarkoituksena on koota yhteen tiivistä tietoa ja työkaluja, mistä on hyötyä käytännön työssä. Tietoa on koottu lääkehoidon ajantasaisuuden tarkistamisesta, lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista, lääkehoidon seurannasta ja biosimilaareista. Uusia tietopaketteja voidaan julkaista tarpeen mukaan. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole suunnitteilla uusia tietopaketteja.

Lue lisää:

Lääkehoidon tietopaketit

Fimea tukee järkevää lääkehoitoa tietopaketeilla

Fimean kolmas tietopaketti tukee lääkehoidon seurannan toteuttamista

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 0295223513
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
  • Lisätietoja arviointimittarista ja käyttökoulutuksesta antavat mittarin kehittämisestä vastannut
  • Maarit Dimitrow, FaT maarit.dimitrow@gmail.com ja Terhi Toivo, proviisori, LHKA-erityispätevyys, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, terhi.toivo@helsinki.fi