Sisältöjulkaisija

null Tietoa ja työkaluja järkevään lääkehoitoon

Tietoa ja työkaluja järkevään lääkehoitoon

22.11.2017

Fimea järjestää yhteistyössä I&O -kärkihankkeen kanssa järkevää lääkehoitoa käsitteleviä alueellisia koulutuksia. Keskiviikkona 15.11.2017 Porissa järjestettyyn koulutukseen osallistui yli 130 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista Porista ja sen lähikunnista.

Koulutuksessa käsiteltiin ajantasaista lääkityslistaa, lääkehoidon riskien tunnistamista, lääkehoidon arviointeja, lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa sekä asiakkaan ohjaamista ja lääkehoidon seurantaa. Lisäksi koulutuksessa tiedotettiin osallistujia Fimean tuottamista lääkehoidon tietopaketeista ja koulutusvideoista sekä Lääke 75+ -tietokannasta. Osallistujat saivat tietoa myös järkevän lääkehoidon viestintäkampanjasta.

Alueellisten koulutustilaisuuksien videotallenteet ja Fimean järkevää lääkehoitoa käsittelevät tietopaketit ovat saatavilla maksutta Fimean verkkosivuilla. Videoita kannattaa hyödyntää koulutusmateriaalina terveydenhuollon yksiköissä.

Lääke75+ tietokanta on työväline iäkkäiden lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan. Se tukee lääkehoitoa koskevaa päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta. Tietokanta on käytettävissä Fimean verkkosivuilla.

Järkevän lääkehoidon viestintäkampanja on alkanut syksyllä 2017 terveydenhuollon ammattilaisille ja laajenee keväällä 2018 koko väestölle.

Lue lisää:

Koulutusvideot (saatavilla Mikkelin ja Porin koulutukset)

Lääkehoidon tietopaketit

Lääke 75+ -tietokanta

Järkevän lääkehoidon viestintäkampanja

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Merja Merikoski, tutkija, p. 029 522 3532
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fimea.fi.