Sisältöjulkaisija

null Tieto lääkkeistä on keskeistä potilaan hoidossa

Tieto lääkkeistä on keskeistä potilaan hoidossa

27.10.2017

Lääkeinformaatiofoorumin 25.10.2017 esitykset ja keskustelut keskittyivät tällä kertaa lääkeinformaation merkitykseen potilaan hoitopolulla. Mielenkiintoiset puheenvuorot nostivat potilaan keskiöön. Paneelikeskustelussa lääkeinformaation merkitystä pohdittiin myös tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Lääkeinformaation tarve ja merkitys on lisääntynyt, sillä potilaan hoidossa on vahvistunut potilaslähtöisyys ja omahoidon kumppanuus ammattilaisauktoriteetin sijaan. Samoin lääkkeen käyttäjät hakevat aktiivisemmin tietoa käyttämistään lääkkeistä.

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroissa konkretisoitui havainnollisesti, kuinka lääketiedon lähteiden määrä on kasvanut ja muuttunut vuosikymmenten mittaan todella paljon. Luotettavien lääkeinformaation lähteiden sekä helposti tavoitettavan terveydenhuollon ammattilaisen ja apteekin palvelut ovat merkittäviä. Luotettava lääkeinformaatio motivoi myös oman sairauden hoitoon. Tutkimusten mukaan lääkärit, apteekit ja pakkausselosteet ovat kolme keskeistä tiedonlähdettä ihmisen omista käyttämistään lääkkeistä.

Paneelikeskustelussa visioitiin jo lääkeinformaation tulevaisuutta tulevissa sote-rakenteissa. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa työstetään teesejä, jotka valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Yhtenä punaisena lankana on tiedolla johtaminen ja sen myötä myös tarve integroida lääkeinformaatiota tietoon lääkkeen käyttökokemuksista, toimintatavoista ja terveydestä. Digitalisaatio etenee tälläkin saralla ja terveyden- ja lääketiedon lukutaito tulee olemaan jokaiselle tärkeä taito.

Paneelissa mietittiin myös rakenteiden myötä muuttuvia toimintamalleja. Erityisiksi haasteiksi koettiin riskeihin varautuminen sekä paikallisten yhteistyökumppanien löytäminen. Järjestäjien rooli on keskeinen yhteistyön edistämisessä ja koordinoinnissa. Osaamisessa ja asenteissa nähtiin kuitenkin eniten tekemistä ja suurimmat tulevaisuuden haasteet.

Lue lisää:

Katso tallenne verkkolähetyksestä

Esitykset (pdf-muodossa):

Tervetuloa, Heidi Tahvanainen

Lääkkeiden käyttäjien kysymykset netissä, Paula Hägg

Pitkäaikaissairaan potilaan kysymykset hoitajalle, Päivi Juselius

Lääkeinformaation merkitys potilaan sitouttamisessa lääkehoitoon, Meri Kekäle

Potilaan hoitopolun varrella käyttämät lääketiedon lähteet,
Satu Tahkokallio ja
Nina Merikanto

Potilaan hoitopolun varrella käyttämät lääketiedon lähteet tutkimustiedon pohjalta,
Marja Airaksinen

Muistio 25.10.2017 (pdf)

Pyydämme palautetta tilaisuudesta:
palautekyselyyn  

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi