Sisältöjulkaisija

null Tiesitkö tämän apteekkitoiminnasta Suomessa?

Tiesitkö tämän apteekkitoiminnasta Suomessa?

28.11.2019

Fimea on koonnut verkkosivuilleen Suomen apteekkitoimintaa kuvaavia tunnuslukuja. Tiedot on koostettu Fimean rekistereistä, toimintakertomuksista ja julkaisuista.

Tietoja on julkaistu seuraavista aiheista:

  • Apteekkipalveluiden saatavuus
  • Apteekkien talous
  • Lääkkeiden käyttö ja saatavuus
  • Lääkeneuvonta
  • Lääkevaihto

Tunnuslukujen avulla voidaan tarkastella apteekkitoiminnan nykytilaa, seurata viimeisen kymmenen vuoden aikana alalla tapahtuneita muutoksia sekä verrata eri alueita keskenään. Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa apteekkitoiminnan kehittämisessä, apteekkitoimintaa koskevien uudistusten tarpeellisuutta pohdittaessa ja päätöksenteon tukena. Lisäksi kootut tiedot helpottavat muutosten vaikutusten arviointia ja seurantaa.

Lue lisää:

Apteekkitoiminta

Lisätietoja antaa

  • Reinikainen Leena, kehittämissuunnittelija, 029 5223520
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.