Sisältöjulkaisija

null Tiedote 7/2003 Hormonikorvaushoito ja rintasyövän riski

Tiedote 7/2003 Hormonikorvaushoito ja rintasyövän riski

8.8.2003

Tiedote 7/2003 Hormonikorvaushoito ja rintasyövän riski

Englantilais-yhdysvaltalainen arvostettu yleislääketieteen lehti Lancet julkaisi 8.8.2003 tuloksia ns. Million Women Study –tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui  yli miljoona iältään 50-64-vuotiasta englantilaista naista. Suuri osallistujamäärä tarkoittaa tulosten suurempaa luotettavuutta.

Tutkimuksen kohteena oli erilaisten hormonikorvaushoitojen vaikutus rintasyövän esiintyvyyteen ja siitä aiheutuneeseen kuolleisuuteen. Keskimäärin rintasyövän riski suureni 1,66-kertaiseksi ja kuolleisuus 1,22-kertaiseksi. Pidempään  käyttöön (yli 5 vuotta) liittyi suurempi riski kuin alle 5 vuotta käyttäneillä. Absoluuttinen riski lisääntyi tässä aineistossa siten, että hormonikorvaushoidon käyttö aiheutti viiden vuoden käytössä lisää 6 tapausta/1000 naista ja  peräti 19 tapausta lisää 1000 naista kohti 10 vuotta kestäneessä käytössä. Aikaisemmin käytetty, mutta lopetettu hormonikorvaushoito ei käytännössä lisännyt rintasyövän riskiä.

Eri hormonivalmisteilla oli vähäisiä eroja: hieman suurempia lukuja saatiin estrogeeni-progestageeni-yhdistelmälle ja pienempiä pelkälle estrogeenihoidolle. Eri lääkemuodot, esim. laastarit tai tabletit, eivät tässä tutkimuksessa eronneet toisistaan.

Tutkimuksen tulokset ovat saman suuntaisia kuin aiemmat tänä vuonna julkaistut havainnot.

Hormonikorvaushoitoa voidaan edelleen pitää tarkoituksenmukaisena akuuttien vaihdevuosioireiden hoidossa, mutta vaihdevuosien ohi pitkään jatkuvassa, esim. luukadon ehkäisyssä, riskejä ja hyötyjä on tapauskohtaisesti tarkkaan harkittava. On myös tärkeää kertoa hormonikorvaushoidon käyttäjille hoidon riskeistä.

Lisätietoja antavat

osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288

ylilääkäri Pirkko Paakkari, puh. (09) 4733 4292

ylilääkäri Sari Ekholm, puh. (09) 4733 4321

ylilääkäri Tapani Vuola, puh. (09) 4733 41