Takaisin

Tiedote 5/2005 Tulehduskipulääkkeiden sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat

Tiedote 5/2005 Tulehduskipulääkkeiden sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat

2.8.2005

Tiedote 5/2005 Tulehduskipulääkkeiden sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat

Euroopan lääkevirasto EMEA:n Lääkevalmistekomitea on arvioinut saatavilla olevat tiedot tavanomaisten (ei-selektiivisten) tulehduskipulääkkeiden sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvista haitoista. Arvion kohteena olivat diklofenaakki, etodolaakki, ibuprofeeni, indometasiini, ketoprofeeni, meloksikaami, nabumetoni, naprokseeni ja nimesulidi.

Selvitys katsottiin aiheelliseksi sen jälkeen, kun nk. selektiivisiin COX-2 estäjiin (koksibeihin) kuuluvien tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaiseen käyttöön havaittiin liittyvän lisääntynyt sydäninfarkti- ja aivohalvausriski (ks. Lääkelaitoksen tiedote 27.6.2005).

Arviointinsa perusteella Lääkevalmistekomitea ei suosittele muutoksia tulehduskipulääkkeiden valmisteyhteenvetoihin tai pakkausselosteisiin.

Seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon tavanomaisia tulehduskipulääkkeitä käytettäessä:

  • Tulehduskipulääkkeiden käyttö on laajaa ja ne ovat tehokkaita tulehduksellisten nivelsairauksien sekä muiden kiputilojen hoidossa.
  • Tulehduskipulääkkeitä määrättäessä tulee ottaa huomioon lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa mainitut mahdolliset haittavaikutukset (esim. maha-suolikanavaan kohdistuvat haitat) ja potilaan yksilölliset riskitekijät.
  • Tulehduskipulääkkeitä käytettäessä annoksen tulisi olla pienin tehokkaaksi havaittu ja hoidon tulisi olla mahdollisimman lyhytkestoista.

Lääkevalmistekomitea jatkaa tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden turvallisuuden arviointia. Maha-suolikanavaan kohdistuvia haittoja sekä vakavia ihoreaktioita koskevat arviot valmistunevat tämän vuoden syyskuussa, jolloin Lääkelaitos tiedottaa aiheesta.

Lue lisää: Euroopan lääkeviraston lehdistötiedote 2.8.2005 klo 12 (UK:n aikaa).

www.emea.eu.int

Lisätietoja antavat:

osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288 ja

ylilääkäri Annikka Kalliokoski, puh. (09) 4733 4375.

 

Jaa tämä sivu