Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 5/2004 Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten hoidossa

Tiedote 5/2004 Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten hoidossa

9.12.2004

Tiedote 5/2004 Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten hoidossa

Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten masennuksen hoidossa on ollut keskustelun ja arvioinnin aiheena Euroopassa ja Yhdysvalloissa koko tämän vuoden ajan. On esitetty huolestuneisuutta siitä, että lääkkeiden tehosta lasten ja nuorten masennuksen hoidossa on niukasti näyttöä, ja siitä, että lääkehoito voi lisätä hoidon alussa itsemurha-ajatuksia tai -käyttäytymistä.

Euroopan lääkevalmistekomitea, CHMP, piti 8. joulukuuta ylimääräisen kokouksen, jossa käsiteltiin uudelleen masennuslääkkeiden turvallisuutta.

Komitea katsoo keväällä tekemänsä päätöksen mukaisesti, että paroksetiinia sisältävien lääkkeiden käyttö aikuisilla on turvallista ja että paroksetiinilääkkeiden valmisteyhteenvetoihin tulee lisätä varoitus itsetuhoisesta käyttäytymisestä lapsilla ja nuorilla. Komitean kanta  on julkaistu huhtikuussa 2004 Euroopan lääkeviraston (EMEA) verkkosivuilla www.emea.eu.int.

Lääkevalmistekomitea on komission pyynnöstä arvioinut uudelleen myös muiden masennuslääkkeiden turvallisuutta lapsilla ja nuorilla. Komitean kanta on, että uusien selektiivisten SSRI*- ja SNRI**-masennuslääkkeiden käyttöön liittyy lisääntynyt itsetuhokäyttäytymisen riski riippumatta siitä, mikä on lääkkeen käyttöaihe. Itsetuhoisuus ilmenee mm. itsemurhayrityksinä, itsemurha-ajatuksina, vihamielisyytenä ja mielialamuutoksina, mutta itsemurhakuolemia lapsilla ja nuorilla ei todettu kliinisissä tutkimuksissa.

Komitean tämänhetkinen kanta näistä lääkkeistä on:

  • SSRI/SNRI-masennuslääkkeitä ei ole yleisesti hyväksytty lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistusoireiden hoitoon. Näitä lääkkeitä ei tulisi yleensä käyttää lapsilla ja nuorilla, koska kliinisten tutkimusten perusteella nämä masennuslääkkeet lisäävät itsemurhakäyttäytymistä (itsemurhayrityksiä ja –ajatuksia). Joissain tapauksissa lasten ja nuorten hoito uusilla masennuslääkkeillä on kuitenkin välttämätöntä ja silloin potilaiden itsemurhakäyttäytymiseen, itsetuhoisuuteen ja vihamielisyyteen liittyviä oireita tulee seurata huolellisesti, varsinkin hoidon alussa.
  • Potilaiden ei pidä lopettaa masennuslääkehoitoa omin päin, vaan keskustella lääkityksen lopettamisesta hoitavan lääkärin kanssa. Lääkehoidon äkillinen lopettaminen voi johtaa vieroitusoireisiin, kuten ahdistuneisuus, huimaus ja unihäiriöt. Lääkehoito lopetetaan asteittain annosta pienentämällä muutaman viikon tai kuukauden kuluessa. Potilaiden tulee kääntyä hoitavan lääkärinsä puoleen lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, muutoksissa ja ongelmissa.

Lääkevalmistekomitea jatkaa selvitystään masennuslääkkeiden turvallisuudesta.

Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan lasten ja nuorten masennuslääkkeiden turvallisuuteen liittyvät asiat ovat olleet verrattain hyvin tiedossa, eikä tilanne ei ole oleellisesti muuttunut laitoksen edellisen tiedotteen 1/2004 jälkeen. Tarvittavat muutokset masennuslääkkeiden valmisteyhteenvetoihin tehdään Suomessa, kun muutosten sisältö ja ajankohta on yhteisesti sovittu EU-tasolla.

Lue lisää: CHMP meeting on Paroxetine and other SSRIs, EMEA Press release (9.12.2004 klo 16) (www.emea.eu.int)

Lisätietoja antavat:

Osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288,

Ylilääkäri Tapani Vuola, puh. (09) 4733 4410,

Ylilääkäri Sari Ekholm, puh. (09) 4733 4321,

Ylilääkäri Marja-Leena Nurminen, puh. (09) 4733 4294,

Ylilääkäri Jyrki Vanakoski, puh. (09) 4733 4375.

 

*SSRI = selektiiviset serotoniini takaisinoton estäjät ja

**SNRI = selektiiviset serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät

 

 

Jaa tämä sivu