Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 3/2005 Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten hoidossa

Tiedote 3/2005 Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten hoidossa

25.4.2005

Tiedote 3/2005 Masennuslääkkeiden käyttö lasten ja nuorten hoidossa

Euroopan lääkevirasto EMEA on saanut valmiiksi arvionsa SSRI*- ja SNRI**-masennuslääkkeistä ja todennut, että niitä ei pitäisi käyttää lapsilla ja nuorilla muuta kuin niiden hyväksyttyjen indikaatioiden mukaisesti. Näiden lääkkeiden valmisteyhteenvedot päivitetään tältä osin.

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on komission pyynnöstä arvioinut uudelleen masennuslääkkeiden turvallisuutta lapsilla ja nuorilla. Komitean kanta on, että näiden masennuslääkkeiden käyttöön liittyy lisääntynyt itsetuhokäyttäytymisen ja vihamielisen käyttäytymisen riski riippumatta siitä, mikä on lääkkeen käyttöaihe. Tämä ilmenee mm. itsemurhayrityksinä, itsemurha-ajatuksina, vihamielisyytenä ja mielialamuutoksina, mutta itsemurhakuolemia lapsilla ja nuorilla ei ole todettu kliinisissä tutkimuksissa.

Komitean kanta näistä lääkkeistä on:

  • SSRI/SNRI-masennuslääkkeitä ei ole yleisesti hyväksytty lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistusoireiden hoitoon. Näitä lääkkeitä ei tulisi yleensä käyttää lapsilla ja nuorilla, koska kliinisten tutkimusten perusteella nämä masennuslääkkeet lisäävät itsemurha-yrityksiä ja -ajatuksia ja vihamielistä käyttäytymistä. Joissakin tapauksissa lasten ja nuorten hoito uusilla masennuslääkkeillä on kuitenkin välttämätöntä ja silloin potilaiden itsemurhakäyttäytymiseen, itsetuhoisuuteen ja vihamielisyyteen liittyviä oireita tulee seurata huolellisesti, varsinkin hoidon alussa.
  • Potilaiden ei pidä lopettaa masennuslääkehoitoa omia päin, vaan keskustella lääkityksen lopettamisesta hoitavan lääkärin kanssa. Lääkehoidon äkillinen lopettaminen voi johtaa vieroitusoireisiin, kuten ahdistuneisuus, huimaus ja unihäiriöt. Lääkehoito lopetetaan asteittain annosta pienentämällä muutaman viikon tai kuukauden kuluessa. Potilaiden tulee kääntyä hoitavan lääkärinsä puoleen lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, muutoksissa ja ongelmissa.

Komitean kanta on julkaistu 25.4.2005 Euroopan lääkeviraston (EMEA) verkkosivuilla www.emea.eu.int.

Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan lasten ja nuorten masennuslääkkeiden turvallisuuteen liittyvät asiat ovat olleet verrattain hyvin tiedossa eikä tilanne ole oleellisesti muuttunut laitoksen edellisen tiedotteen 5/2004 jälkeen. Tarvittavat muutokset masennuslääkkeiden valmisteyhteenvetoihin tehdään myös Suomessa.

Lisätietoja antavat:

Osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288,

ylilääkäri Tapani Vuola, puh. (09) 4733 4410,

ylilääkäri Sari Ekholm, puh. (09) 4733 4321,

ylilääkäri Marja-Leena Nurminen, puh. (09) 4733 4294.

*SSRI = selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ja

**SNRI = selektiiviset serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät

 

Jaa tämä sivu