Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 3/2004 Kolesterolilääke Crestorin lihashaittavaikutuksista muistutetaan

Tiedote 3/2004 Kolesterolilääke Crestorin lihashaittavaikutuksista muistutetaan

9.6.2004

Tiedote 3/2004 Kolesterolilääke Crestorin lihashaittavaikutuksista muistutetaan

Rosuvastatiinia sisältävän kolesterolilääke Crestorin käytön yhteydessä on raportoitu eri puolilla maailmaa joitakin vakavia lihashaittavaikutuksia, jotka ovat useimmiten johtuneet suositeltua suuremmasta lääkeannoksesta tai siitä, että potilaalla on ollut tällaiselle haittavaikutukselle altistavia tekijöitä. Tämän takia lääkkeen oikeaan käyttöön liittyviä toimenpiteitä on tehostettu.

Crestorin valmisteyhteenvetoa on muutettu niin, että aloitusannokseksi kaikille potilaille, myös niille, jotka ovat aiemmin saaneet muuta statiinia, suositellaan 10 mg:aa vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa suurentaa neljän viikon kuluttua 20 mg:aan. Suurinta 40 mg:n vuorokausiannosta suositellaan käytettäväksi erikoislääkärin valvonnassa potilailla, joilla ei ole  lihashaittavaikutusten riskitekijöitä, kuten esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaa, alkoholin väärinkäyttöä tai aiempia lihasoireita muun kolesterolilääkkeen käytön yhteydessä. Tätä  40 mg:n vuorokausiannosta ei saa  käyttää yhdessä fibraatin kanssa.

Rosuvastatiinin käyttäjiä on Suomessa noin 19 000; heistä vain yksi prosentti käyttää 40 mg:n  vuorokausiannosta.

Kaikkien statiiniryhmän kolesterolilääkkeiden tiedetään aiheuttavan annoksesta riippuvasti erilaisia lihashaittavaikutuksia alkaen lihaskivuista aina erittäin harvinaiseen rabdomyolyysiin. Rabdomyolyysi on hengenvaarallinen lihassoluvaurio, joista Suomessa ei ole raportoitu rosuvastatiinin käyttäjillä.

Myyntiluvan haltija, AstraZeneca Oy, on tiedottanut lääkäreille uusista lääkkeen määräämiseen liittyvistä ohjeista.

Lisätietoja antavat tarvittaessa osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh.  (09) 4733 4288 tai ylilääkäri Sari Ekholm, puh.  (09) 4733 4321.

 

 

Jaa tämä sivu