Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 3/2002 Crampiton-valmiste siirretty reseptille

Tiedote 3/2002 Crampiton-valmiste siirretty reseptille

25.4.2002

Tiedote 3/2002 Crampiton-valmiste siirretty reseptille

Kiniiniä ja meprobamaattia sisältävä Crampiton-valmiste on saanut Suomessa myyntiluvan vuonna 1965 suonenvetokohtausten ennaltaehkäisyyn. Lisäksi sen käyttöaiheena on ollut "levottomat jalat". Crampitonia on aiemmin saanut toimittaa 10 tabletin pakkauksissa ilman lääkemääräystä. Lääkelaitos siirsi Crampitonin itsehoitovalmisteesta reseptivalmisteeksi kiniinin yliannoksiin liittyvien turvallisuusongelmien vuoksi. Lisäksi kiniinin käyttöön liittyy jo hoidossa tavallisesti käytetyillä annoksilla kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia.

Kiniinin yliannon oireita ovat mm. pahoinvointi, oksentelu ja kuulohäiriöt. Kiniinin ylianto aiheuttaa usein myös näköhäiriöitä, joita on raportoitu yli 40 prosentilla potilaista myrkytystapauksissa. Oireita ovat mm. näön sumentuminen, häiriöt värinäössä ja hämäränäössä, näkökentän kaventuminen ja täydellinen sokeus. Osalla potilaista näköhäiriöt jäävät pysyviksi. Vaarallisimmat äkilliseen myrkytykseen liittyvät oireet johtuvat kiniinin sydänvaikutuksista. Kiniini salpaa sydämen natrium- ja kaliumkanavia ja pidentää EKG:ssä QTc-aikaa, mikä altistaa vakaville kammioperäisille rytmihäiriöille.

Kiniinin käyttöön liittyy jo hoitoannoksillakin kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa verihiutalevasta-aineiden muodostumisen, minkä seurauksena kehittyy trombosytopenia. Kiniinin on kuvattu aiheuttavan yksittäistapauksissa myös muita vakavia verenkuvamuutoksia. Kiniiniin liittyvien ongelmien lisäksi Crampiton-valmisteen sisältämä meprobamaatti voi aiheuttaa riippuvuutta ja altistaa väärinkäytölle. Meprobamaattia käytettiin 1950- ja 1960-luvuilla yleisesti rauhoittavana ja tuskaisuutta poistavana lääkkeenä.

Samassa yhteydessä kun Crampiton-valmisteen reseptiehtoa muutettiin, poistettiin sen käyttöaiheista "levottomat jalat", koska valmisteen tehosta tähän käyttötarkoitukseen ei ole riittävää näyttöä.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Erkki Palva, professori, tutkimusjohtaja

puh. (09) 4733 4288, erkki.palva@nam.fi

Marja-Leena Nurminen, ylilääkäri

puh. (09) 4733 4294, marja-leena.nurminen@nam.fi

Hannu Kokki, ylilääkäri

puh. (09) 4733 4375, hannu.kokki@nam.fi

Jaa tämä sivu