Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 2/2003 Kineretin (anakinra) ja Enbrelin (etanersepti) yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa

Tiedote 2/2003 Kineretin (anakinra) ja Enbrelin (etanersepti) yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa

10.2.2003

Tiedote 2/2003 Kineretin (anakinra) ja Enbrelin (etanersepti) yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa

Kineretin (anakinra) ja Enbrelin (etanersepti) yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa

Kineret® (anakinra) on yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu glykosyloitumaton muoto ihmisen interleukiini-1-reseptoriantagonistista. Valmiste on tarkoitettu nivelreuman oireiden hoitoon yhdessä metotreksaatin kanssa, kun metotreksaatilla yksinään ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta. Kineret® sai EU:ssa myyntiluvan maaliskuussa 2002.

Enbrel® (etanersepti) on yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen tuumorinekroositekijän (TNF) reseptori, joka estää kilpailevasti TNF:n sitoutumista solun pintareseptoreihin ja siten TNF:n biologista aktiivisuutta. Valmiste sai EU:ssa myyntiluvan helmikuussa 2000. Se on hyväksytty käytettäväksi aktiivisen nivelreuman tai aktiivisen psoriaasiartriitin hoitoon aikuisilla silloin, kun vaste antireumaattisiin lääkkeisiin on ollut riittämätön. Enbreliä käytetään myös vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, joita ei aiemmin ole hoidettu metotreksaatilla. Lisäksi se on hyväksytty aktiivisen kroonisen juveniilin polyartriitin hoitoon 4-17-vuotiailla lapsilla, joilla vaste metotreksaatille on ollut riittämätön tai jotka eivät ole sietäneet metotreksaattia.

Äskettäin päättyneessä kliinisessä tutkimuksessa Kineretin (100 mg/vrk) ja Enbrelin (25 mg kahdesti viikossa) yhdistelmähoitoa saaneilla nivelreumapotilailla esiintyi enemmän vakavia infektioita ja neutropeniaa kuin pelkkää Enbreliä saaneilla potilailla ja myös enemmän kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa Kineretiä annettiin yksinään. Tähän 24 viikon mittaiseen satunnaistettuun kontrolloituun kliiniseen tutkimukseen osallistui 242 nivelreumapotilasta, jotka eivät olleet aikaisemmin saaneet biologisia lääkkeitä. Tutkimuslääkkeiden lisäksi potilaat saivat metotreksaattia. Myös suppeassa avoimessa tutkimuksessa saatiin vastaavia tuloksia, kun anakinra lisättiin jo aikaisemmin aloitettuun Enbrel-hoitoon. Kontrolloidussa tutkimuksessa yhdistelmähoidolla ei saavutettu terapeuttista etua pelkkään etanerseptihoitoon verrattuna.

Edellä kuvattujen tutkimustulosten perusteella Enbreliä tai Anakinraa määrääviä lääkäreitä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Vakavien infektioiden ja neutropenian riski on suurentunut, kun Kineretiä ja Enbreliä on annettu yhtaikaa, eikä tällaisen yhdistelmähoidon ole todettu tuovan lisähyötyä pelkkään Enbrel-hoitoon verrattuna. Kineretin ja Enbrelin yhteiskäyttöä ei siksi suositella.
  • Kineretin turvallisuutta ja tehoa yhteiskäytössä muiden TNF-estäjien kuin etanerseptin kanssa ei ole selvitetty. Näiden tietojen puuttuessa Kineretin yhteiskäyttöä ei suositella myöskään muiden TNF-estäjien kanssa.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 47334 288, ylilääkäri Marja-Leena Nurminen, puh. (09) 47334 294, ylilääkäri Pekka Kurki, puh. (09) 47334 225.

Jaa tämä sivu