Sisältöjulkaisija

null Tiedot apteekkien sijaintialuepäätöksistä saataville ajantasaisena luettelona

Tiedot apteekkien sijaintialuepäätöksistä saataville ajantasaisena luettelona

10.8.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut ajantasaisen luettelon apteekkien sijaintialuepäätöksistä, joiden osalta Fimea tai sen edeltäjä Lääkelaitos on tehnyt päätöksen. Tiedot apteekkien sijaintialueista on ryhmitelty kunnittain aakkosjärjestykseen. Luettelo päivitetään aina uusien sijaintialuepäätösten tullessa lainvoimaisiksi.

Luettelossa julkaistut sijaintialuepäätökset koskevat vain apteekkeja. Sivuapteekkien sijaintialueet on määrätty erikseen omissa päätöksissään. Ellei sijaintialuepäätöstä ole tehty, apteekin alueena on yleensä koko kunta. Poikkeuksen kuitenkin tekevät esimerkiksi kuntaliitosten myötä syntyneet kunnanrajojen muutokset, joita ei ole vielä huomioitu uudella sijaintialuepäätöksellä. Tällaisissa tilanteissa sijaintialue on hyvä tarkistaa Fimeasta.

Kunnilla mahdollisuus aktiiviseen rooliin

Fimea päättää apteekkien sijaintialueista ja niiden muutoksista tai siirtämisestä aina tarvittaessa muun muassa kuntaliitosten yhteydessä ja perustettaessa uusia apteekkeja. Aloite päätökseen voi tulla myös kunnalta. Kunta voi tehdä esityksen Fimealle myös apteekin, sivuapteekin tai apteekin palvelupisteen perustamiseksi kuntaan.

Lääkelain mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä. Samoin apteekkilupa annetaan apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnan alueella aina, kun se suinkin on mahdollista ja kunnan osaa käytetään ensisijaisesti silloin, kun muutoin olisi syytä pelätä laajojen alueiden jäävän ilman apteekkipalveluja.

Fimea voi päättää myös apteekin lakkauttamisesta, jos lääkkeiden saatavuus ei enää edellytä apteekin ylläpitoa alueen väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveyspalvelujen sijoittuminen huomioon ottaen. Lakkauttamispäätöstä ei kuitenkaan panna täytäntöön ennen kuin kyseessä oleva apteekkilupa on tullut avoimeksi, ellei apteekkari ole ilmoittanut suostuvansa päätökseen. Lisäksi Fimean on kuultava asianomaista kuntaa ennen päätöksen tekemistä.

Suomessa toimii yhteensä 816 apteekkitoimipistettä, joista 610 on yksityisiä pääapteekkeja ja 188 yksityisten apteekkien sivuapteekkeja sekä Itä-Suomen yliopiston apteekki ja Helsingin yliopiston apteekki 16 sivuapteekilla (31.12.2015).

 

Lue lisää:

Apteekkien sijaintialueet

Sijaintialuepäätöksen koko tekstin voi tarvittaessa pyytää Fimean kirjaamosta, kirjaamo@fimea.fi.

 

Lisätietoja antaa

  • Pietiläinen Johannes, tarkastaja, puh. 029 522 3212
  • Oinonen Noora, yliproviisori, puh. 029 522 3255
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi