Takaisin edelliselle sivulle

Terveyskaista Oy:n Sininen Uni -valmiste poistettava myynnistä ravintolisänä

Terveyskaista Oy:n Sininen Uni -valmiste poistettava myynnistä ravintolisänä

2.2.2010

Terveyskaista Oy:n Sininen Uni -valmisteen lääkkeeksi luokittelua koskeva päätös välittömästi täytäntöön – valmiste poistettava myynnistäLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) määrää Terveyskaista Oy:tä poistamaan Sininen Uni -valmisteen myynnistä ravintolisänä ja lopet-tamaan valmisteen myynnin 7 päivän kuluessa, 8.2.2010 mennessä.

Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi 26.1.2010 Fimean päätöksen täytäntöön-panoa koskevan asian. Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön hakemuksen kieltää päätöksen täytäntöönpano.

Fimea on 21.12.2009 tehnyt Sininen Uni -valmistetta koskevan lääkkeeksi luokittelupäätöksen ja tuossa päätöksessä päätös määrättiin yleisen edun perusteella välittömästi täytäntöönpantavaksi hallintolainkäyttölain 31 §:n 2 momentin nojalla. Terveyskaista Oy valitti päätöksestä ja sen täytäntöönpanosta Helsingin hallinto-oikeuteen 21.1.2010. Hallinto-oikeus piti siis voimassa Fimean päätöksen täytäntöönpanomääräyksen.Fimean päätöksen mukaan Sininen Uni -valmistetta on sen koostumuksen, vaikutusmekanismin, ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen perusteella pi-dettävä lääkkeenä. Lääkkeen myynti ja markkinointi ilman lääkkeen myyn-tilupaa on kielletty lääkelain 20 a §:n perusteella.Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen eli valmisteen luokittelun osalta myöhemmin erikseen.Lisätietoa:


Erkki Palva, johtaja p. (09) 4733 4288

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. (09) 4733 4336

Tuula Nousu, lakimies, p. (09) 4733 4219

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu